သင္၏ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘာသာစကား ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ
Singapore
Malaysia
Indonesia
Brunei
Myanmar
Takaful

လူအမ်ားစုကိုဆြဲေဆာင္ႏိူင္ျခင္း

အသက္အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုအေနုုုျဖင့္ Great Eastern သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ  ပါတ္၀န္းက်င္ရွိ လူအဖြဲ႔အစည္းအား အက်ိဳးျပဳႏုိင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ သႏၷိဌါန္​ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ လူတုိင္း က်န္းမာ ခ်မ္းသာစြာေနထုိင္ႏုိင္ေရးဟူေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း ပရဟိတ တာ၀န္ယူမႈတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လံုလ၀ီရိယမ်ား ကုိ ပုိမုိ အားစုိက္ထားပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို့၏ အက်ိဴးတူအဖြဲ႕စည္းမ်ားမွ သူတို့ရဲ႕အခ်ိန္ေတြ သူတို့ရဲ႕အေတြ႕ အၾကဳံေတြကို အသံုးခ်ျပီး ေစတနာ၀န္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားအား မဖြံ႔ျဖိဳးေသးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရံပံုေငြမ်ားမတည္ျပီး  ပံုမွန္ ကူညီ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိူင္ငံေရလႊမ္းမိုးမႈတြင္ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားအားလွဴဒါန္းျခင္း

၂၀၁၅ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္မွ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၂ ခုတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ခံစားေနရသျဖင့္ Myanmar’s Insurance Business Regulatory Board မွ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အကူအညီလိုအပ္ေနသူ လူတစ္သန္းေက်ာ္အတြက္ Great Eastern မွ US ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ႕ပါသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားတြင္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ ဒုတိယဝန္ၾကီးေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းမွ Great Eastern အပါအဝင္ လွဴဒါန္းသူမ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳေက်းဇူးတင္လႊာေပးအပ္ခဲ႕ပါသည္။

 

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ Great Eastern ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္ရုံး ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Great Eastern ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ရုံးအား ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ ေဒါက္တာ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း ( ဥကၠ႒ - အာမခံလုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႔၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး - ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန) မွ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့အာမခံ၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္းသိန္း၊ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးစိန္မင္းတုိ႔မွလည္း ဖြင့္ပြဲအား တက္ေရာက္ခ်ိီးျမွင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆူးေလရွန္ဂရီလာ ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ စင္ကာပူသံရုံး မွ သံအမတ္ၾကီး HE Mr Robert Chua အပါအ၀င္ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္ေတာ္ (၁၂၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ ခ်ီးျမင့္ခဲ့ျပီး  Great Eastern မွ ေန႔လည္စာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အျပီးတြင္ ေဒါက္တာ ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ ဦးေအးမင္းသိန္း၊ ဦးစိန္မင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့အာမခံမွ  အရာရွိမ်ားသည္ Great Eastern ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ရုံး တည္ရွိရာ Union Business Centre သုိ႔ လာေရာက္ လည္ပါတ္ ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ပါသည္။  Mr. Andrew Lee, Chief Representative (ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္ရုံး တာ၀န္ခံ)/ Group Chief Marketing and Distribution Officer (Great Eastern စင္ကာပူ ရုံးခ်ဳပ္) မွ ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆုိ ဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

Great Eastern ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္ရုံး ဖြင့္လွစ္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ ေဆးရုံသုိ႔ မ်က္စိစမ္းသပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ စက္အားလည္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ 

Back to Top
ကူညီပါရေစ
ျမန္မာျပည္တြင္းေခၚဆိုရန္
ျပည္ပမွေခၚဆိုရန္
အီးေမးလ္
၀င္ေရာက္
ၾကည့္ရႈရန္
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေၾကာင္း
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.
Great Eastern Holdings Ltd | The Great Eastern Life Assurance Company Limited | Great Eastern General Insurance Ltd.